На даний момент 60 гостей на сайті

Система НАССР

Привітання відсутні

Головна Проекти || Правових актів Обладміністрація Про забезпечення оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність місцевих органів

Про забезпечення оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність місцевих органів

e-mail Друк PDF

 

Від 19 березня 2012 року № 76-р

м.Миколаїв

Про забезпечення оприлюднення

у мережі Інтернет інформації

про діяльність місцевих органів

виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування в Миколаївській області

Відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указів Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та від 5 травня 2011 р. № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. №3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», від 29 серпня 2002 р. № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» та від 11 лютого 2004 р. № 150 «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»,                    від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від                          25 листопада 2002 р. N327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 р. за №1021/7309, наказу Державного комітету зв’язку та інформації України від 15 серпня 2003 р. № 149 «Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України     19 листопада 2003 р. за  №1065/8386, для розміщення на офіційному веб-сайті Миколаївської облдержадміністрації та надання інформації до Офіційного Інтернет-представництва Президента України та до Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади:

1. Рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Миколаївській області та доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити надання:

1.1. Одноразово (в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі зміни відомостей (в термін 5 робочих днів після змін) сектору комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Богаченку) такої інформації:

1.1.1. Найменування органу;

1.1.2. Основні функції та нормативно-правові засади діяльності;

1.1.3. Структура та керівництво органу;

1.1.4. Місцезнаходження органу, підпорядкованих йому структурних підрозділів та інших юридичних осіб, що належать до сфери управління органу (поштові та електронні адреси, номери телефонів, факсів);

1.1.5. Основні завдання структурних підрозділів органу та інших юридичних осіб, що належать до сфери управління органу, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, поштові та електронні адреси, графіки особистого прийому їх керівників;

1.1.6.  Розпорядок роботи керівництва і працівників органу, підпорядкованих йому структурних підрозділів та інших юридичних осіб, що належать до сфери управління органу;

1.1.7.  Суспільно важливі нормативно-правові акти з питань компетенції органу (накази тощо);

1.1.8.  Загальний огляд історії, розвитку та сучасного стану сфери управління органу;

1.1.9.  Перелік державних інформаційних ресурсів з питань, що належать до компетенції органу (веб-сайти, бази даних, системи електронного документообігу, спеціалізовані програмні продукти та ін.);

1.2 Щочетверга управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації (Малікіну) – інформації про поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері на наступний тиждень.

1.3 Щомісяця, до 5-го числа наступного за звітним місяцем, сектору комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Богаченку) такої інформації:

1.3.1. Відомості про наявні вакансії (оголошені конкурси на заміщення вакантних посад);

1.3.2. Копії опублікованих у засобах масової інформації (далі – ЗМІ) відповідей на звернення громадян.

1.4. Щокварталу до 20-го числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, сектору комп’ютерного забезпечення апарату  облдержадміністрації (Богаченку) такої інформації:

1.4.1.  Основні показники роботи сфери управління органу за звітний період;

1.4.2.  Статистичні дані про події у підпорядкованій сфері, які не підпадають під дію обмежень, установлених законодавством;

1.5. У термін не пізніше 3-х робочих днів з дати опублікування в ЗМІ  до управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації (Малікіну) – електронних варіантів відповідей на запитання громадян,  аналітичних матеріалів, статей, виступів, коментарів, матеріалів прес-конференцій керівників зазначених органів та інших юридичних осіб, що належать до сфери їх управління, з питань, які стосуються діяльності органів та відображають їх вплив на стан справ у дорученій сфері;

1.6. Одноразово (в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі зміни відомостей (в термін 5 робочих днів після змін) управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації (Малікіну) такої інформації:

1.6.1. Загальні відомості щодо переліку інформаційних та інших послуг електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" (згідно з додатком 1), змісту, нормативних засад та порядку надання зазначеними органами виконавчої влади послуг (реєстрація, видача ліцензій, актів, дозволів, надання державної допомоги, пільг та ін.), які надаються громадянам та юридичним особам України, державним службовцям України, міжнародній спільноті;

1.6.2. Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для отримання зазначених у підпункті 1.6.1 послуг, термін надання та вартість послуг, розрахункові рахунки для внесення платежів (за формою надання інформаційних послуг, наведеною у додатку 2, та згідно з прикладом, наведеним у додатку 3);

1.7. Одноразово (в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі зміни відомостей (в термін 5 робочих днів після змін)  управлінню     з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації (Малікіну) - інформації про створені при облдержадміністрації консультативно-дорадчі органи:

1.7.1. Положення, персональний склад та порядок роботи консультативно-дорадчого органу;

1.7.2.  Діяльність консультативно-дорадчого органу;

1.8 Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Тульському) такої інформації в нижчезазначені терміни:

1.8.1. У термін не пізніше 3-х робочих днів з дати опублікування в ЗМІ – повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;

1.8.2. Щороку до 15 грудня – плани діяльності з підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;

1.8.3. План-графік відстеження результативності регуляторних актів на наступний рік.

1.9. Сектору комп’ютерного забезпечення апарату  облдержадміністрації (Богаченку) такої інформації в нижчезазначені терміни:

1.9.1. Одноразово (в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі прийняття нової програми (в термін 5 робочих днів після   прийняття) – інформації про цільові програми у підпорядкованій сфері;

1.9.2.         Щокварталу до 20-го числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, інформації про стан виконання цільових програм у підпорядкованій сфері на звітну дату.

2. Загальному відділу апарату облдержадміністрації (Галабір) надавати щосереди сектору комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Богаченку) розпорядження голови облдержадміністрації з основної діяльності.

3. Рекомендувати міським (міст обласного значення) головам та доручити головам райдержадміністрацій:

3.1. Одноразово (в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі зміни відомостей (в термін 5 робочих днів після змін надати сектору комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Богаченку) інформацію:

3.1.1.  Загальні відомості щодо сучасної території та історії відповідного району, міста обласного значення та міста районного значення, адміністративно-територіального устрою, загального огляду економіки, опису природних ресурсів, відомостей про транспортну інфраструктуру, засобів комунікації, промисловості, сільського господарства, створення привабливих інвестиційних умов, вільних економічних зон, розвитку туризму, науки і освіти тощо;

3.1.2. Контактну інформацію  (поштову та електронні адреси, адресу офіційного веб-сайту,  телефон/факс).

3.2. Забезпечити функціонування власних веб-сайтів.

3.3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Тульському) надавати таку інформацію в нижчезазначені терміни:

3.3.1. Одноразово (в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі зміни інформації (в термін 5 робочих днів після зміни   інформації) – загальні відомості про регуляторну діяльність органу;

3.3.2. У термін не пізніше 3-х робочих днів з дати опублікування в ЗМІ – повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;

3.3.3. Щороку до 15 грудня – плани діяльності з підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;

3.3.4. План-графік відстеження результативності регуляторних актів на наступний рік;

3.4. Управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації (Малікіну) одноразово та у разі зміни відомостей (в термін 5 робочих днів після змін) надавати таку інформацію:

3.4.1. Загальні відомості щодо переліку, змісту, нормативних засад та порядку надання відповідними органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади послуг (реєстрація, видача ліцензій, актів, дозволів, надання державної допомоги, пільг та ін.), які надаються громадянам та юридичним особам України, державним службовцям, міжнародній спільноті;

3.4.2. Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для отримання зазначених в підпункті 3.4.1 послуг, термін надання та вартість послуг, розрахункові рахунки для внесення платежів (за формою надання інформаційних послуг, наведеною у додатку 2, та згідно з прикладом, наведеним у додатку 3);

4. Доручити головам райдержадміністрацій забезпечити функціонування власних веб-сайтів (згідно із структурою, наведеною у додатку 4).

5. Рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації розміщувати на веб-сайті облдержадміністрації таку інформацію:

5.1. Щомісяця до 20-го числа місяця, наступного за звітним:

5.1.1. Керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, зазначених в підпунктах 1.5–1.7, 3.3–3.4 як одержувачі інформації, –  з перелічених питань;

5.1.2. Управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (Волошиновичу) – щодо показників розрахунків за енергоносії (наростаючим підсумком з початку звітного року, з розподілом за містами обласного значення та районами);

5.2. Щокварталу до 20-го числа першого місяця, наступного за звітним кварталом:

5.2.1. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Сивопляс) – щодо показників виплати заробітної плати та видів державної соціальної допомоги (наростаючим підсумком з початку звітного року та у порівнянні з попередніми періодами, з розподілом за містами обласного значення та районами);

5.2.2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Іщенку) – щодо надходження податків і зборів до обласного бюджету у розрізі дохідних джерел та  виконання видаткової частини обласного бюджету з класифікацією видатків, а також щодо виконання зведеного бюджету Миколаївської області (наростаючим підсумком з початку звітного року);

5.3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Тульському) – нормативно-правові акти з питань проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

6. Запропонувати забезпечити надання сектору комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Богаченку) узагальнених даних:

6.1. Головним управлінням Пенсійного фонду України в Миколаївській області (Єфремовій) - щодо показників виплати пенсій та інших видів державної соціальної допомоги (наростаючим підсумком з початку звітного року та у порівнянні з попередніми періодами, з розподілом за містами обласного значення та районами) щокварталу
до 25-го числа першого місяця, наступного за звітним місяцем;

6.2. Головним управлінням статистики у Миколаївській області (Зацаринському) – щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії; цін і тарифів на окремі споживчі товари та платні послуги; соціально-економічного становища Миколаївської області (наростаючим підсумком з початку звітного року) щомісяця, до 20-го числа, наступного за звітним.

7. Запропонувати керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування надавати до облдержадміністрації іншу інформацію, не зазначену в пунктах 1-6 цього розпорядження, але яку керівники зазначених органів вважають за доцільне оприлюднити у мережі Інтернет. Така інформація надається на ім’я заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації для прийняття рішення щодо можливості подальшого оприлюднення у мережі Інтернет. Відповідальність за розповсюдження інформації з обмеженим доступом несуть керівники органів, які надають її для оприлюднення. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації не допускається розміщення інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством, а також реклами (за винятком соціальної), у тому числі політичної.

8. Затвердити Регламент функціонування офіційного веб-сервера Миколаївської облдержадміністрації в мережі Інтернет (далі - Регламент), що додається.

9. Затвердити структуру веб-сайта Миколаївської облдержадміністрації (додається).

10. Доручити управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації (Малікіну) та сектору комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Богаченку) у разі необхідності внести   пропозиції голові  облдержадміністрації щодо змін до Регламенту та структури веб-сайта Миколаївської облдержадміністрації.

11. Сектору комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Богаченку) забезпечити:

11.1. Можливість добровільної реєстрації відвідувачів веб-сайта для забезпечення ведення статистики відвідування та підтримки функції зворотного зв’язку;

11.2. Надання  міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади України звітності про хід забезпечення оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Миколаївській області в терміни та за формами, передбаченими чинним законодавством.

12. Рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Миколаївській області та доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації:

12.1. Визначити осіб, відповідальних за підготовку, надання та розміщення  матеріалів на веб-сайті облдержадміністрації;

12.2. Щокварталу, до 25-го числа місяця, наступного за звітним, надавати управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації (Малікіну) звіт про проведену роботу за формою згідно з додатком 5.

13. Управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації (Малікіну) здійснювати моніторинг своєчасності подання матеріалів для оприлюднення на веб-сайті Миколаївської облдержадміністрації та їх відповідності вимогам Регламенту та структури веб-сайта Миколаївської облдержадміністрації.

14. Заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації Рукоманову В.М. забезпечити проведення модернізації  програмно-апаратного комплексу веб-сайта Миколаївської облдержадміністрації на принципах інформативності, доступності та зручності розміщеної інформації для користувачів в межах асигнувань, передбачених на утримання облдержадміністрації.

15. Заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації Рукоманову В.М., керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації,  вжити заходів щодо підключення та технічного обслуговування xDSL лінії зв’язку до комп’ютерів, з яких виконується поточне оновлення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, фінансування робіт з іншомовного перекладу, а також  робіт, пов’язаних із розміщенням зазначеної у пунктах 1-6 інформації у мережі Інтернет, в межах видатків на утримання управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату.

16. Сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації (Кірічеку) здійснювати контроль за розміщенням на веб-сайті облдержадміністрації інформації з метою недопущення розповсюдження чи оприлюднення забороненої чинним законодавством інформації.

17. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 6 лютого 2008 року № 52-р «Про забезпечення оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Миколаївській області».

18. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації       Рукоманова В.М.

Голова облдержадміністрації                                                      М.П.Круглов

Объясните, что "Нравственные письма к Луцилию"означает ваше неожиданное заявление.

В "Колдун на завтрак"буквальном смысле как "Русские цари"хищных зверей, ибо за "Спортивная гимнастика. Полное руководство по подготовке."ними гонялись и их преследовали "Японское искусство СУМИ-Э. техника и духовная основа монохромной живописи"со сворами охотничьих собак.

Морис "Винни-Пух, который очень любит мед"стал свидетелем проявления "Искра жизни"отвратительной жестокости этих трусливых "Руководство по инвестированию в золото и серебро"животных.

С одной стороны подставили "Российская история. Записки великой императрицы"гандшпуг, с другой-весло.

Вали все "Кошки. Энциклопедия"на дыру, не сомневайся.

Чернокожие теперь не хотят, чтобы их звали неграми.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru