На даний момент 267 гостей на сайті

Система НАССР

Привітання відсутні

Головна Проекти || Правових актів Міська рада Про міський бюджет міста Миколаєва на 2012 рік

Про міський бюджет міста Миколаєва на 2012 рік

e-mail Друк PDF

РІШЕННЯ

№ 13/1 від 2011-12-27

Про міський бюджет міста Миколаєва на 2012 рік

Розглянувши поданий виконавчим комітетом Миколаївської міської ради проект міського бюджету міста Миколаєва на 2012 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2012 рік у сумі 1462898,522 тис. гривень, із них обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 141834,6 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 4222,2 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та суб’єктам літакобудування – 240,0 тис. гривень, субвенцій - 491752,593 тис. гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 1365867,493 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 97031,029 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку – 51360,0 тис. гривень (Додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2012 рік у сумі 1460387,522 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 1276032,242 тис.гривень та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 184355,280 тис.гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2) і за головними розпорядниками коштів (Додаток 3).

3. Затвердити на 2012 рік у складі видатків міського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м. Миколаєва та іншими бюджетами (Додаток 4), у тому числі субвенції районному бюджету Жовтневого району Миколаївської області на виконання делегованих державою повноважень у галузі медичного обслуговування населення Корабельного району м. Миколаєва в сумі 36866,340 тис. гривень.

4. Установити на 2012 рік згідно з додатком 5:

- обсяги повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 350,0 тис. гривень;

- обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі 2861,0 тис. гривень, з них із загального фонду в сумі 2490,0 тис. гривень та із спеціального фонду в сумі 371,0 тис. гривень.

5. Установити профіцит загального фонду бюджету в сумі 87345,251 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 6).

6. Установити дефіцит спеціального фонду в сумі 87345,251 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 6).

7. Прийняти повноваження на здійснення у 2012 році видатків обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, І категорії та дітям – інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

8. Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради здійснює перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі економічної класифікації окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради здійснює передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, при цьому при внесенні змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні зазначається пооб’єктний обсяг видатків.

9. Надати право міському голові:

9.1. За умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити відповідне збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин міського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів.

9.2. Перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

10. Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України порядків та умов надання субвенцій з державного бюджету, за погодженням з постійними комісіями міської ради здійснювати розподіл субвенцій з державного бюджету:

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (з уточненням по головних розпорядниках коштів та кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів);

- на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я - за погодженням з постійними комісіями міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (з уточненням кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів).

11. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2012 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва в сумі 138705,251 тис. гривень (Додаток 7).

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів після розподілу Кабінетом Міністрів України чи обласною державною адміністрацією інвестиційних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (із визначенням переліку об'єктів) проводити розподіл видатків бюджету розвитку міського бюджету, з урахуванням співфінансування об'єктів, які фінансуються за рахунок коштів цих субвенцій, та у разі необхідності вносити відповідні зміни до зазначеного переліку.

12. Установити, що обсяги змін показників бюджету які були внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів 8-11 цього рішення, включаються до коригування бюджету при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету. При цьому міською радою затверджуються уточнені показники бюджету та перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та розпоряджень міського голови.

13. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету міста Миколаєва в сумі 1500,0 тис. гривень.

14. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва на 2012 рік у сумі 1000,0 тис. гривень.

15. Затвердити напрями та обсяги видатків на об’єкти та заходи, фінансування яких у 2012 році буде проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, у сумі 2137,8 тис. гривень (Додаток 8).

16. Затвердити у складі видатків міського бюджету міста Миколаєва кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 632947,260 тис. гривень (Додаток 9).

17. Визначити захищеними видатками загального фонду міського бюджету міста Миколаєва на 2012 рік видатки, передбачені частиною другою статті 55 Бюджетного кодексу України.

18. Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності, у 2012 році не сплачують до загального фонду міського бюджету частку чистого прибутку (доходу).

19. Установити граничний обсяг боргу міського бюджету міста Миколаєва станом на 31 грудня 2012 року в сумі 50000,0 тис. гривень.

20. Головним розпорядникам коштів міського бюджету при затвердженні кошторисів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укласти договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

21. Доручити департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради сплачувати за спожиту електроенергію, використану на зовнішнє освітлення вулиць міста, на підставі звітів, отриманих від споживача згідно з договорами та додатковими угодами, укладеними між ПАТ ЕК „Миколаївобленерго” та його філіями, КП „Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва” та виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.

22. Доручити департаменту фінансів Миколаївської міської ради, за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету міста Миколаєва, визначеного в Законі України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», отримувати до міського бюджету безвідсоткові середньострокові позики за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення згідно з порядком та умовами отримання і погашення, визначеними Кабінетом Міністрів України.

23. Доручити департаменту фінансів Миколаївської міської ради у випадку виникнення тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, укладати угоди з головним управлінням Державної казначейської служби України у Миколаївській області про покриття їх за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця року.

24. Затвердити з 1 січня 2012 року загальну чисельність апарату Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 850 штатних одиниць.

Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення Миколаївської міської ради від 27.01.11 №3/10 «Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради та апарату Миколаївської міської ради».

25. Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України в 2012 році встановити таку звітність про виконання міського бюджету міста Миколаєва:

- квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державним казначейством України;

- річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.

26. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

Міський голова

В.Д. Чайка

Посилання на рішення:   http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=18072

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru