На даний момент 23 гостей на сайті

Система НАССР

Привітання відсутні

Головна Проекти || Правових актів Обладміністрація ПОЛОЖЕННЯ про регіональну раду підприємців при облдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ про регіональну раду підприємців при облдержадміністрації

e-mail Друк PDF

СХВАЛЕНО:

на засіданні Регіональної ради

підприємців при облдержадміністрації

 

від ____________         2011 року

ПОГОДЖЕНО:

 

ПОЛОЖЕННЯ

про регіональну раду підприємців при облдержадміністрації

 

1. Регіональна рада підприємців при облдержадміністрації (далі  -  регіональна  рада підприємців) є  консультативно - дорадчим  органом  Миколаївської обласної державної адміністрації.

2. Регіональна рада підприємців у своїй діяльності  керується Конституцією (254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,  рішеннями  обласної ради та розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

Положення про регіональну  раду  підприємців  погоджується  з обласною державною адміністрацією та схвалюється на її засіданні.

3. Основними завданнями регіональної ради підприємців є:

1) сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів господарювання,  громадських  організацій  підприємців,  об'єднань підприємців та  органів виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування  на засадах партнерства  і  відкритості,  а  також  участь  у  формуванні   та реалізації  державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в області;

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно правових актів у сфері підприємництва;

3) розгляд проектів регіональних програм розвитку підприємництва та участь у проведенні аналізу їх виконання;

4) підготовка і подання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо:

створення правових, економічних та організаційних умов  для забезпечення розвитку підприємництва в регіоні;

формування та  реалізація в регіоні спрямованої  на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання  державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва;

розв'язання спірних питань у сфері підприємництва;

5) розвиток підприємницької   ініціативи,   підтримка   та популяризація  підприємницької  діяльності,  досвіду соціальної відповідальності бізнесу,  відродження  позитивних  традицій  та етичних принципів підприємництва.

4. Регіональна рада підприємців має право:

1) утворювати  робочі  групи  із   залученням   представників суб'єктів  господарювання,  громадських  організацій  підприємців, об'єднань підприємців,  органів   виконавчої   влади,  органів  місцевого  самоврядування, наукових та експертних організацій (за згодою  їх  керівників),  а також окремих фахівців;

2) отримувати  в  установленому  порядку  від  місцевих органів  виконавчої  влади,  органів місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій інформацію і матеріали,  необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) отримувати  від місцевих органів виконавчої влади інформаційну та консультативну підтримку;

4) подавати  органам  виконавчої  влади  та  органам  місцевого  самоврядування пропозиції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Регіональна рада підприємців формується за  територіальним принципом   із   числа   представників  суб'єктів  господарювання, громадських  організацій   підприємців,   об'єднань   підприємців, організацій  роботодавців,  громадської  ради  при  обласній державній держадміністрації.

Персональний склад  регіональної ради  підприємців затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації  згідно з   поданими   заявками   протягом   30 календарних днів з дати їх подання.

6. Формою  роботи  регіональної ради підприємців є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок скликання   та ведення засідань    визначається регламентом регіональної ради підприємців,  який затверджується на її засіданні.

7. Регіональну  раду  підприємців  очолює  голова,  який  має першого заступника та заступника.

Регіональна рада   підприємців  на  своєму  засіданні  обирає голову  ради,  його  першого  заступника  та  заступника   простою більшістю голосів присутніх членів ради.

8. Голова  регіональної ради підприємців здійснює керівництво її діяльністю.

9. Голова регіональної ради підприємців рекомендується  обласною державною адміністрацією для  включення   до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

10. Для забезпечення діяльності регіональної ради підприємців може  утворюватися  секретаріат,  керівник   якого   призначається головою зазначеної ради.

11. Регіональна   рада   підприємців   на   своєму  засіданні затверджує положення про її секретаріат.

12. Члени  регіональної  ради  підприємців   виконують   свої обов'язки на громадських засадах.

13. На  своїх засіданнях регіональна рада підприємців схвалює пропозиції  та  рекомендації  з  питань,   що   належать   до   її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як  половина  присутніх  на  засіданні  членів регіональної ради підприємців.

У разі   рівного   розподілу   голосів  вирішальним  є  голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та   рекомендації зазначаються у  протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам регіональної ради  підприємців та голові обласної державної адміністрації.

Член регіональної  ради  підприємців, який не підтримує пропозиції або рекомендації,  може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. Регіональна рада підприємців інформує  громадськість  про свою   діяльність  через  місцеві  засоби  масової  інформації  та офіційний веб-сайт  Миколаївської обласної державної адміністрації.

15. Регіональна  рада  підприємців  може  мати бланк із своїм найменуванням та власний веб-сайт.

16. Організаційно-інформаційне  забезпечення роботи регіональної  ради  підприємців здійснює обласна державна адміністрація.

___________________________-

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru