На даний момент 74 гостей на сайті

Система НАССР

Привітання відсутні

Головна Проекти || Правових актів Обладміністрація ПОЛОЖЕННЯ про координаційну раду з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ про координаційну раду з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації

e-mail Друк PDF

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

облдержадміністрації

від 28.04.09   № 150-р

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань розвитку підприємництва

при облдержадміністрації

1. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації (далі - рада) є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

- координація роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій підприємців у запровадженні єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, розвитку та підтримки підприємництва в області;

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначених сферах;

- участь представників ради у розгляді питань сприяння створенню сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики в області;

- обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв'язання;

- розгляд проектів комплексних та цільових регіональних програм розвитку малого підприємництва та аналіз ходу виконання їх заходів;

- сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, відродження кращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва.

4. Відповідно до покладених завдань рада має право:

- утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ та  громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

- одержувати в установленому порядку безплатно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, органів, що здійснюють контроль, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції ради;

- подавати місцевим органам виконавчої влади пропозиції з питань, що належать до компетенції ради.

5. Раду очолює голова обласної державної адміністрації. Голова ради має співголову та двох заступників.

6. До складу ради на паритетних засадах входять представники громадських об'єднань підприємців, уповноважений з питань захисту прав підприємців, громадські діячі та вчені, представники місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі державної податкової служби.

Персональний склад ради затверджується відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації.

Голова, співголова заступники голови та члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Основною формою роботи ради є її засідання. Засідання ради проводяться відповідно до плану, який затверджується головою ради.

Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів ради.

Засіданням ради керує її голова, співголова або за дорученням голови його заступник.

8. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

9. Рішення ради, прийняті в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

10. Рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

11. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності ради вирішуються головою ради.

12. Рада у своїй роботі  використовує бланк установленого нею зразка.

______________________________________

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru